EBRU GÜNDEŞ

KONSERLER

26 Mayıs Sueno Hotels Beach Side

01 Haziran Sueno Hotels Deluxe Belek
09 HaziranSueno Hotels Beach Side
30 Haziran Sueno Hotels Beach Side

01 Temmuz Sueno Hotels Deluxe Belek
11 Temmuz Sueno Hotels Beach Side
12 temmuz Sueno Hotels Deluxe Belek
15 Temmuz Sueno Hotels Deluxe Belek
18 Temmuz Sueno Hotels Beach Side
28 Temmuz Sueno Hotels Beach Side
29 Temmuz Sueno Hotels Deluxe Belek

01 Ağustos Sueno Hotels Beach Side
11 Ağustos Sueno Hotels Beach Side
12 Ağustos Sueno Hotels Deluxe Belek
15 Ağustos Sueno Hotels Beach Side
25 Ağustos Sueno Hotels Beach Side
26 Ağustos Sueno Hotels Deluxe Belek
29 Ağustos Sueno Hotels Beach Side

8 Eylül Sueno Hotels Beach Side
9 Eylül Sueno Hotels Deluxe Belek
16 Eylül Sueno Hotels Deluxe Belek
22 Eylül Sueno Hotels Beach Side